09/08/2018

Episode 135 - Restaurerer gamle krigsfly i Bodø

0:00 00:14:13

09/08/2018

Episode 135 - Restaurerer gamle krigsfly i Bodø

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Norge har hatt god tilgang på gamle militære fly. Spesielt fra andre verdenskrig. Det var masse av tyske fly her under andre verdenskrig og mange av dem falt ned over land, i sjøer og i havet. Mye er selvfølgelig borte, spesielt av delene som besto av aluminium og magnesium, men stålet er godt bevart fordi lettmetallet «ofret» seg. Ved flymuseet i Bodø gjøres det et betydelig arbeid for å restaurere gamle fly. Frivillige mekanikere og ingeniører har restaurering som hobby og gjør et uvurderlig arbeid på frivillig basis som ikke har vært mulig å finansiere på annen måte. Sammen med TUs egen fly- og millitærnerd, journalist Per Erlien Dalløkken, har vært på besøk i restaureringsbua og sett på arbeidet. I denne podcasten snakker vi med major Anders Utgård. Han er forsvarets sjef for museet og for flysamlingen på Gardermoen om det frivillige arbeidet som utføres.