26/07/2018

Episode 133 - Norges militære luftfart

0:00 00:19:42

26/07/2018

Episode 133 - Norges militære luftfart

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Allerede når du kommer til Luftfartsmuseet i Bodø får man et inntrykk av hva som er innenfor. Der står en Hurricane på tippen av en søyle. Riktignok er det en fullskala modell i glassfiber, men innenfor får vi se «the real thing». Her står tyske fly fra andre verdenskrig, og norske fly som opererte fra England under krigen. Vi finner også de ikoniske flyene fra den kalde krigen, som Starfighter og Freedom Fighter, for ikke å snakke om det legendariske NIKE-missilet. Den svære raketten som kom på 60-tallet akselererte så fort at den var supersonisk etter 12 meters flukt. Sammen med TUs egen fly- og millitærnerd journalist Per Erlien Dalløkken snakker vi med major Anders Utgård. Han er forsvarets sjef for museet og for flysamlingen på Gardermoen og kan det meste om luftens helter over Norge.