24/05/2018

Episode 124 - Et bemerkelsesverdig skrivebrett

0:00 00:16:59

24/05/2018

Episode 124 - Et bemerkelsesverdig skrivebrett

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Det å kalle et produkt for Remarkable er temmelig ambisiøst, men det er akkurat hva det norske selskapet med det samme navnet har kalt sitt nye skrive- og lesebrett. Som eneste i verden har de klart å bygge en teknologi som gjør det mulig å skrive på elektronisk papir. Resultatet er det beste av begge verdener. Den som befolkes av skrivepapir og den som bebos av nettbrett. Med Remarkable kan man skive i sola. Vi snakker i dagens podcast med kommunikasjonsdirektør Henrik Faller om ideen, teknologien og hvordan de som startup har vokst raskere i sitt første år enn både Gopro og Fitbit. Det er jo virkelig bemerkelsesverdig for et hardwareselskap. Attpåtil et fra Norge.