26/04/2018

Episode 120 - Med standarder skal landet bygges

0:00 00:21:22

26/04/2018

Episode 120 - Med standarder skal landet bygges

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
I Norge har vi drevet med standardisering i hundre år. De færreste tenker vel ikke særlig over standardisering i hverdagen. Vi tar det for gitt at alt virker og passer sammen. Men uten nasjonal og internasjonal standard hadde alt vært mye mer kaotisk. Standardisering, uansett hvor lite vi tenker over det, er en bærebjelke for å bygge samfunnet vårt på en enklere, tryggere, sikrere, og mer bærekraftig og lønnsom måte. BNP hadde vært mye lavere uten at noen tok jobben med å finne de felles multiplumene vi er så avhengig av. Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, gir oss en innføring i hva standardisering går ut på, og hvorfor det er så viktig.