16/09/2021

Episode 169 - Gabriele del 4

0:00 00:47:13

16/09/2021

Episode 169 - Gabriele del 4

by Taakeprat

  • Show notes

Gabrieles liv fortsatte å være kaotisk, og preget av sex, luksus og gjeld. Men dette forhindret ikke arbeidet hans, og selv om bolig etter bolig ble beslaglagt av pengeinnkrevere fortsatte han det evige arbeidet med kunsten.

Han hadde fått øynene opp for moderne teknologi etter han og kompisen ble reddet av en torpedobåt i Adriaterhavet. Fascinasjonen startet med båter, men etter hvert skulle den omfatte biler, tog og ikke minst fly, som skulle spille en sentral rolle i propagandaen hans. 

Krigen brøt ut, og for Gabriele var krigen en smeltedigel som skulle rense jorden for undermennesker og bane vei for en ny æra der den latinske rasen fikk sin rettmessige plass i verden.   

https://taakeprat.com