04/07/2021

Episode 164 - Det indre lyset del 2

0:00 00:36:15

04/07/2021

Episode 164 - Det indre lyset del 2

by Taakeprat

  • Show notes
I 1919 ble Dion Fortune initiert i The Hermetic Order of the Golden Dawn. Men til tross for at hun beskrev dette "som å komme hjem", følte hun at det var noe som manglet. Hun begynte å eksperimentere med kanalisering, og det skulle ikke gå så lang tid før hun fikk kontakt med de hemmelige mestrene. 

https://taakeprat.com