20/05/2021

Episode 161 - Leiesoldaten del 5

0:00 00:49:07

20/05/2021

Episode 161 - Leiesoldaten del 5

by Taakeprat

  • Show notes

Krigen raste videre, og leiesoldatene utnyttet situasjonen til å gjøre pengepungene sine enda fetere. Midt oppe i det hele skulle kirken splittes, når den plutselig befant seg i en situasjon med to paver, den ene mer forhatt enn den andre.

https://taakeprat.com