10/11/2022

Hjerneslag hos kvinner

0:00 00:40:25

10/11/2022

Hjerneslag hos kvinner

by Tidsskrift for Den norske legeforening og Moderne Media

  • Show notes

Hjerneslag hos kvinner kan gi andre symptomer enn hos menn – hvor man ofte ser de klassiske tegnene som vansker med å prate, smile eller løfte armene. Manglende kunnskap om dette hos både helsepersonell og befolkning kan føre til forsinket behandling, ifølge Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset, som er to av forfatterne bak en ny debattartikkel om temaet.

Hov er lege og seniorforsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved paramedisinerutdanningen ved OsloMet. Sandset er overlege og seniorforsker ved Slagseksjonen, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Begge er også seniorforskere i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Så hvilke symptomer bør man være ekstra obs på når det gjelder kvinner og hjerneslag? Og hvor mye kunnskap har vi egentlig om dette? Det får du vite mer av i ukens episode av Stetoskopet.

Debattartikkelen «Hjerneslag hos kvinner gir andre symptomer enn hos menn» er skrevet av Maren Ranhoff Hov, Karianne Larsen, Ida Bakke og Else Charlotte Sandset. Den kan leses i Tidsskriftet nr. 16/2022, og på tidsskriftet.no: https://tidsskriftet.no/2022/11/debatt/hjerneslag-hos-kvinner-gir-andre-symptomer-enn-hos-menn 

Tilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no.

Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Ragnhild Ørstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening. Ansvarlig redaktør er Ragnhild Ørstavik.
 
Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne media
Coverillustrasjon: Stephen Lee