13/05/2020

Socialt företagande

0:00 00:29:17

13/05/2020

Socialt företagande

by Andreas Helgesson, Ronney Olsson

  • Show notes
Vi samtalar om socialt företagande, samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer.
Varför behövs sociala företag?

Länkar:
Filmen varför behövs socialt företagande: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/vad-ar-socialt-foretagande.html

Blogginlägg från tillväxtverket:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2020-04-28-bounce-back-or-forward.html?fbclid=IwAR3gJaGjhfuLNGoQI2hqxp9ke0XD_ARVYL67SQ0pyeYQCt5J6Itg4Jp4kaE