30/11/2020

Lina Andersson, Region Gävleborg

0:00 00:35:11

30/11/2020

Lina Andersson, Region Gävleborg

by Andreas Helgesson, Ronney Olsson

  • Show notes
Vi samtalar och utvärderar projektet utveckling av sociala företag i Gävleborgs län.
Region Gävleborg med Lina Andersson har projektlett arbetet, Stenbackens boende och arbetskooperativ med Andreas Helgesson, Coompanion Gävleborg med Ulf Karlsson och Leif Grytenius och Samordningsförbund Gävleborg med Ronney Olsson har varit parter.
I detta avsnitt samtalar vi om vad som gjorts och hur arbetet med frågan fortskrider.

Länkar: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/socialt-fo...

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1500423/FULLTEXT01.pdf