19/05/2021

EP 235 - Pause

0:00 00:26:45

19/05/2021

EP 235 - Pause

by Moderne Media

  • Show notes
Pause. Det er stor forskjell på ordet og aktiviteten. Vår påstand er at de fleste av oss er veldig dårlige på det å virkelig ta en pause. En pause skal være et brudd, men det skal vel også innebære restitusjon og hvile? Likevel opplever vi at pause ofte bare blir fylt med noe annet, og at pust, ro, stillhet, og nettopp hvile ikke får den prioriteten den skulle ha hatt. I denne episoden blir vi selv tydelige på hva vi trenger for virkelig å kunne kalle noe en pause, og vi deler oppskriften for hvordan vi bevisst jobber for effektivitet og tilstedeværelse i våre hverdager.