17/06/2021

Just another N(utt)Y Professor? Cancel culture vol 1

0:00 01:42:52

17/06/2021

Just another N(utt)Y Professor? Cancel culture vol 1

by Moderne Media

  • Show notes
Mark Crispin Miller er professoren i medier og kommunikasjon som ved NYU foreleste et veldig populært kurs i propaganda gjennom mange år inntil han ironisk nok en dag selv ble offer for det han selv påstår er nettopp propaganda. I årevis hadde han trent studentene i å være maktkritiske og skeptiske til autoriteter, og vist til eksempler som Goebbels, Stalin og Bush-administrasjonens invasjon av Irak, men da han begynte å oppfordre elevene til å stille kritiske spørsmål om samtidige problemstillinger som maskebruk i forhold til Covid-19 tok det ikke ang tid før elever og lærere ønsket han sparket. Han står nå midt i en moralsk og etterhvert også juridisk kamp for å få utøve det han mener er akademisk frihet, med støtte fra folk som Oliver Stone og Seymour Hersh. Er han en kontrær stemme som blir forsøkt kneblet på mest autoritære vis eller er han en farlig konspirasjonsteoretiker som bør stoppes? Som Miller selv pleier å si til studentene: do the Research and make up your OWN mind. Aka begynn med å høre dette intervjuet.