10/11/2019

Tora Dietrichson - Kasper Antonsen - Hans Henrik Verpe

0:00 00:40:52

10/11/2019

Tora Dietrichson - Kasper Antonsen - Hans Henrik Verpe

by Moderne Media

  • Show notes
Raya-date i USA, søknad om jobb hos kongen, en mye delt video og naken vandring i eget nabolag. Hva er sant og hva er usant?