29/11/2021

Mobbeforebygging i fellesskapsperspektiv

0:00 00:28:30

29/11/2021

Mobbeforebygging i fellesskapsperspektiv

by Både Og

  • Show notes
Mobbing er mekanismer der utrygghet sprer seg i grupper, mer enn individuelle årsaker hos enkeltbarn. Mobbing er altså sosiale prosesser på avveie.

Arbeidet mot mobbing har likevel vært (og er ofte fremdeles) rettet mot enkeltelever og ikke mot skolen som helhet. Hvorfor er dette så vanskelig å snu?

Jorun Sandsmark er spesialrådgiver i avdeling oppvekst, kultur og utdanning i KS. Sammen med Frode Restad er hun en av redaktørene av boka “Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv”.

Selma Lyng er seniorforsker ved OsloMet. Hun forsker på skolemiljø, mobbing og krenkelser. Hun er en av bidragsyterne i boka og skriver om fellesskapende didaktikk og undervisning, og om utfordringer og muligheter.