21/11/2022

Drama som helhetlig undervisningsforløp - med Marie Haug Myhr og Kari Strand

0:00 00:30:09

21/11/2022

Drama som helhetlig undervisningsforløp - med Marie Haug Myhr og Kari Strand

by Både Og

  • Show notes
Drama- og teaterpedagogene har lansert en splitter ny digital læringsressurs, med mål om å gi lærere hjelp til å ta i bruk interaktive, estetiske læringsmetoder i skolen.

Denne digitale læringsressursen har som mål om å gi lærere hjelp til å ta i bruk interaktive, estetiske læringsmetoder i skolen. Læringsressursen og innholdet i de ulike undervisningsforløpene er aktuelt med tanke på LK20, tverrfaglighet, og fokus på estetisk- og sosial læring.

Ukens gjester er Marie Haug Myhr som er utdannet skuespiller, dramapedagog og spesialpedagog. Og Kari Strand som er daglig leder i Drama- og teaterpedagogene som har utviklet opplegget.

Her finner du opplegget: https://dramaogteater.no/laeringsressurs/