Rekk opp hånda!

Martin Johannessen er utdannet lærer med lang fartstid både på barnettrinnet og på ungdsomsskolen og programleder i Rekk opp Hånda. Han ser på norsk skole fra alle vinkler i samtale med relevante gjester.  

Rekk opp hånda er en møteplass der skolefolk kommer til orde. I hver episode møter du en gjest med kompetanse på et aktuelt tema, og får et innblikk i norsk skole fra alle vinkler.

Rekk opp hånda har som mål å gi deg et unikt innsyn i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Vi skal være en podcast for engasjerte lærere, skolefolk, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Husk å abonnere, så går du ikke glipp av noe som helst. Lytt til kloke skolefolk!

25/09/2023

Kunstig intelligens for lærere - med Kenneth Bareksten

0:00 00:26:47

25/09/2023

Kunstig intelligens for lærere - med Kenneth Bareksten

by Både Og

  • Show notes
Skolen må tilpasse seg en verden i endring for å gi elevene de ferdighetene de trenger i dagens og morgendagens samfunn. Lærere må forberede seg på å undervise i en verden der AI blir stadig mer integrert.

Kunstig intelligens, ChatGPT, Google Bard, Bing Chat. Den nye AI-teknologien har funnet veien til klasserommet, og vi står overfor en tid med store endringer i måten vi underviser og lærer på. Noen er bekymret, mens andre er begeistret. Uansett må lærere må forberede seg på framtidens klasserom.

Kenneth Bareksten er lærer ved Engebråten skole i Oslo. Han er aktuell med e-boka "Kunstig intelligens for lærere" og er ukens gjest i Rekk opp hånda.

- Med forståelse for teknologiens prinsipper og enkle ledetekster, kan kunstig intelligent programvare skape og tilrettelegge for god læring for elever og tid til å gjøre det for lærere, sier han.