17/07/2022

14. Horig clown

0:00 01:12:41

17/07/2022

14. Horig clown

by Under Produktion

  • Show notes
Anna har varit på full med sin dotter och besökt ett tivoli, Anna har samma uppfostringsmetoder som Jay-Z och undrar vad man kan lära sig – livsstilsmässigt – av Tredje rikets fall