27/05/2019

#TGIM - The Six Thinking Hats

0:00 9:52

27/05/2019

#TGIM - The Six Thinking Hats

by Power Ladies

  • Show notes

"The Six Thinking Hats" er en perspektiv-øvelse oppfunnet av den kjente legen, forfatter og oppfinneren Edward de Bono, som har skrevet en bok om samme tema og er mannen bak lateral tenkning. Hvor han definerer en teknikk for problemløsning hvor en nærmer seg problemene indirekte og fra ulike vinkler i stedet for å konsentrere seg om en direkte tilnærming. Dvs. budskap som stimulerer mottakeren til å bruke både høyre og venstre hjernehalvdel samtidig.


Further learning

  • The Model Health Show Episode #318 Thinking Faster and Better
  • Silverstein, D., Samuel, P., & Decarlo, N. (2009). The Innovator’s ToolKit: 50 Techniques for Predictable and Sustainable Organic Growth. Wiley.
  • De Bono, E.  (1985). Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown, and Company.