31/01/2019

Ep. 31 - Nancy Herz, samfunnsdebattant - om negativ sosial kontroll, skam- og æreskultur og det å engasjere seg

0:00 1:11:21

31/01/2019

Ep. 31 - Nancy Herz, samfunnsdebattant - om negativ sosial kontroll, skam- og æreskultur og det å engasjere seg

by Power Ladies

  • Show notes

Hva ligger egentlig i begrepet skam, ære og negativ sosial kontroll?

Dette er blant det vi skal prate om i dagens episode - med selve skamløs-bevelgesens katalysator Nancy Herz. som er samfunnsdebattant, foredragsholder, spaltist og forfatter.

Har du ikke hørt om de skamløse jentene ennå? Altså Nancy Herz, Sofia Sror og Amina bile skriver disse jentene flittig kronikker og ytringer. Og i 2017 kom de også med en bok (som er oversatt til flere språk) som heter “Skamløs” som de har vunnet flere priser for blant annet fritt ords honnørpris. De er også blitt kåret til årets navn samme år. Boken de har skrevet har unge muslimske kvinner som hovedmålgruppe, men budskapet de sprer og snakker om relevant for alle som vil forstå problemene og jobbe for et bedre flerkulturelt samfunn.

Nancy som er gjesten i dag er rå kul, livlig og engasjert dame på 22 siden hun var relativt ung har hun yttret seg i offentligheten, men det var først i 2016 med kronikken “vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid er nå” hun fikk nasjonal oppmerksomhet. Etter dette skjøt ting fart og skamløs-bevegelsen begynte og hun ha møtte sine medforfattere. Uten om å skrive aktivt, holde foredrag for unge rundt om kring i landet, så jobber hun til daglig i Frivillighet Norge, hvor hun jobber for å gjøre det enklere for folk å bli frivillig og enklere for organisasjoner å finne frivillige.  I tillegg studerer Rettsvitenskap og Sosiologi på Universitetet i Oslo. Og ja det stopper ikke her - hun er også engasjert i flere frivillige organisasjoner, og sitter i #UngIdag-utvalget som ble oppnevnt av regjeringen i 2018. Dette er et utvalg som skal se på utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Mange opplever at press og krav for å bli godtatt er en stor del av hverdagen. Hvordan påvirker det livskvalitet og muligheter videre i livet?


Det Nancy er aller mest opptatt av i disse dager, og jeg sier i disse dager fordi Nancy er interessert i alle tema som går under rettferdighet, og det er ganske mye - det er å få flere unge til å engasjere seg, og spre kunnskap om negativ sosial kontroll.

Det er rettferdighet som driver henne - og hun vil rett og slett bruke sin stemme til å bidra med det hun kan for at det norske samfunn blir litt bedre. Pow lets go! Kos deg!


@nancherz