15/12/2022

6. Om AI inom VA

0:00 00:33:47

15/12/2022

6. Om AI inom VA

by Geoforum Sverige

  • Show notes

I det här avsnittet har vi fokus på hur AI kan användas inom VA-området. Du får bland annat höra hur Stockholm Vatten och Avfall använder AI och maskininlärning för att konditionsbedöma vatten- och spillvattenledningar.

Medverkar gör David Rehn, Stockholm Vatten och Avfall, Marcus Weiland, vice VD på AI-bolaget Savantic och delprojektledare i Smart Built Environments projekt Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad. Programledare är Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.

Avsnittet är det andra av tre avsnitt på temat AI. Avsnitten görs tillsammans med AI Arena, ett delprojekt i Smart Built Environments satsning Kraftsamling – AI inom samhällsbyggnad.