25/11/2021

Polisens arbete med att förhindra mäns våld mot kvinnor

0:00 00:26:29

25/11/2021

Polisens arbete med att förhindra mäns våld mot kvinnor

by Polismyndigheten region Stockholm

  • Show notes

Varför behöver polisen bli bättre på att inrikta sig på gärningsmän inom våld i nära relation? Hur kan forskning kopplas till polisens arbete? Om det berättar Shilan och Jill som båda arbetar i polisregion Stockholm, med fokus på utveckling av polisens arbete med att förhindra våld i nära relation.

De lyfter även varför det är viktigt att alltid anmäla om du blir utsatt för våld eller hot om våld. De uppmanar även till civilkurage och att anmäla om du är närstående till någon du tror blir utsatt, eller utsätter annan för våld.

Samtalet leds av Carina Skagerlind, presstalesperson på polisens mediecenter i region Stockholm.