16/11/2021

Episode 4 – Rekruttering

0:00 00:33:16

16/11/2021

Episode 4 – Rekruttering

by NHO Mat og Drikke

  • Show notes

Norsk mat- og drikkeindustri trenger stadig mer og yngre arbeidskraft. For uten kunnskap om å produsere mat og drikke og uten arbeidskraften som trengs for å gjøre det, hvilket Norge ender vi opp med? Hvem skal da lage ditt neste måltid? Vi snakker med Freia Mondelez og Bakehuset som hver dag jobber med rekruttering og lærlinger og med Fafo-forskeren Anna Hagen Tønder som kan mye om rekruttering av fagarbeidere.