16/11/2021

Episode 1 – Folkehelse

0:00 00:30:01

16/11/2021

Episode 1 – Folkehelse

by NHO Mat og Drikke

  • Show notes

Er det myndighetenes oppgave å hindre oss i å ta ukloke valg for helsen vår? Hva vi til sammen spiser og drikker påvirker folkehelsen. Noen ganger kan politikkens gode intensjoner gå utover folks frihet til å ta egne valg. Vi spør; hvilket ansvar har myndighetene, og hvilket har forbrukerne selv for helseeffekten av maten og drikken vi spiser? Vi snakker med Linda Granlund i Helsedirektoratet om verdien av å oppdra folket gjennom helseråd og filosofen Lars H. Svendsen om enkeltindividets rett til å ta ukloke valg.