28/06/2021

Hvordan skape grønn industri: Fra tømmerstokk til dyrefor

0:00 00:24:16

28/06/2021

Hvordan skape grønn industri: Fra tømmerstokk til dyrefor

by Naturviterne

  • Show notes

Vi snakker med Margareth Øverland, professor ved NMBU og senterleder for Foods of Norway, om det som skal bli Norges nye store bioøkonomiske industrieventyr.

Selve begrepet bioøkonomi har i seg et mål om en komplett kretsløpstankegang og total utnyttelse av råvarer og restråstoff, det vi kaller en sirkulær økonomi. Essensen i bioøkonomien er å benytte fornybart karbon i biomasse, i stedet for det fossile karbon som olje. Foods of Norway sin virksomhet er å finne løsninger på klimavennlig matproduksjon, der alt som kan lages av olje kan lages av trær, tang og restråstoffer. Tilgangen på fornybar biomasse er begrenset. Skal vi lykkes med bioøkonomien, må det grønne karbonet utnyttes optimalt.