06/03/2023

3:e söndagen i fastan - Ondskans överman

0:00 00:46:26

06/03/2023

3:e söndagen i fastan - Ondskans överman

by Svenska kyrkan Håbo pastorat

  • Show notes

Den tredje fastesöndagen handlar om tron i mötet med det onda. Vad gör vi när vi, som lärjungarna i dagens text, möter obetvingligt motstånd? Har ska vi förstå det onda? Och vad gör vi när vi inte tycker oss ha den tro som verkar krävas?

I studion: David Fredin Silverkors och Peter Westermark
Exekutiv producent: Minna Serholt
Producent: Roger Recarey Törnlöw
Musik: John Persson