15/10/2018

5 Tvilling historier

0:00 00:46:18

15/10/2018

5 Tvilling historier

by Moderne Media

  • Show notes

Identiske tvillinger er de eneste menneskene i verden som deler den samme DNA’en. Siden tidenens morgen har tvillinger blitt sett på som noe spesielt. Amerikanske Indianere var overbevist om at tvillinger alltid besto av en ond og en god tvilling, og den onde ble alltid eksludert fra stammen. Mens andre kulturer var overbevist om at tvillingene delte en sjel og derfor alltid måtte være i sammen.

Det er ingen tvil om at tvillinger deler noe som vanlige søsken ikke gjør, et helt spesielt bånd som kun tvillinger kan dele.. I dagens episode skal vi høre fem tvilling historier som er mystiske og  kriminelle og som bevitner om hvordan det sterke tvillingbåndet kan påvirke livet også på en negativ måte..

1. Jill og Julie Hansen - Hvem drepte dem?

2. Sabina og Ursula - Hva skjedde ?

----more----

3. Edwin og Edward Berndt- mentale lidelser

4- Pollock tvillingene Gillian og Jennifer - Bevis på at reinkarnasjon eksisterer?

5. De stumme tvillingene June and Jennifer

Jill og Julie Hansen

Sabina og Ursula Eriksson

Edward og Edwin og deres mor

Pollock tvillingene

De stumme tvillingene

Følg oss gjerne på Twitter, Facebook og Instagram

Music credit:

"dark hallway" "not as it seems" "concentration" and "mysterie sax" Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/