13/09/2019

#2 - Bonusspor - Kaja og Christopher fra REKO-ring Oslo

0:00 00:08:00

13/09/2019

#2 - Bonusspor - Kaja og Christopher fra REKO-ring Oslo

by Radio Metro

  • Show notes

REKO-ring er en ny måte å handle lokalt på. Initiativtaker Kaja og bonde Christopher forteller om den nye REKO-ringen i Oslo.