05/04/2021

Mer miljøvennlig transport av laks

0:00 00:29:41

05/04/2021

Mer miljøvennlig transport av laks

by Nofima

  • Show notes
Norsk laks er en stor eksportsuksess, og blir distribuert fersk til store deler av verden. Flyfrakt fra Norge til Shanghai gir cirka 10 ganger høyere utslipp enn båtfrakt, noe som dobler laksens totale utslipp. Er det mulig med dagens kjølekjede og logistikk å redusere miljøbelastningen?