Liberal Halvtime

Podcasten som utforsker liberale ideer. Eirik Løkke og Mathilde Fasting inviterer ukentlig nye gjester til diskusjon om aktuelle og interessante tema.

22/10/2020

Ep. 168: Hvilke varer og tjenester bør kunne kjøpes og selges i et marked?

0:00 00:48:59

22/10/2020

Ep. 168: Hvilke varer og tjenester bør kunne kjøpes og selges i et marked?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes

Hvilke forutsetninger har mennesker for å ta moralske valg? Og hvilke moralske forpliktelser har mennesker i møte med andre? Bør samfunnet kunne nekte sine borgere å selge sine egne organer i et marked? Og hva med å selge seg selv som slave? Gjest er Aksel Braanen Sterri. Han har nylig fullført doktoravhandlingen «Delicate Deals. Moral Choice on the Margin» og i dagens episode deler han sine tanker om grunnlaget for moralske valg og hvilke politiske implikasjoner disse burde få.