05/03/2018

Episode 6: Har vi oppnådd full likestilling i Norge?

0:00 29:44

05/03/2018

Episode 6: Har vi oppnådd full likestilling i Norge?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Hvor langt har likestillingen egentlig kommet? Er det sant at feministene på venstresida ikke bryr seg om kvinner fra fattige land? Er kjønnskvotering nødvendig? I anledning 8. mars diskuterer vi i denne utgaven av Liberal Halvtime likestilling med Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo.