04/03/2019

Episode 59: Hvor effektiv er offentlig sektor?

0:00 46:13

04/03/2019

Episode 59: Hvor effektiv er offentlig sektor?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Offentlig sektors andel av BNP er på nesten 60 % (fastlands BNP) og Norge har således den største offentlige sektor innen OECD. Men hvor effektivt brukes ressursene? Hva er de største utfordringene for å bedre effektiviteten? Og er mål- og resultatstyring et godt styringsverktøy for offentlig sektor? Gjest: Hilde Singsaas, Direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ).