28/01/2019

Episode 53: Kan sanksjoner brukes for å fremme menneskerettighetene?

0:00 37:38

28/01/2019

Episode 53: Kan sanksjoner brukes for å fremme menneskerettighetene?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Menneskerettighetene er under press, også i Europa. Hva er årsaken til utviklingen, og hvordan kan vi motvirke den? Bør Norge innføre såkalte Magnitskij-lover, hvor sanksjoner brukes for å straffe menneskerettighetsovergrep? Gjest: Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den Norske Helsingforskomite.