10/12/2018

Episode 47: Bidrar innvandring til å svekke tilliten i samfunnet?

0:00 40:26

10/12/2018

Episode 47: Bidrar innvandring til å svekke tilliten i samfunnet?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
De nordiske landene kjennetegnes av høy grad av tillit mellom mennesker og til institusjoner. Men hvordan påvirker innvandringen tilliten i samfunnet? Må vi redusere innvandringen for å opprettholde tilliten? Kan en bedre integreringspolitikk bidra til at tilliten i samfunnet ikke påvirkes negativt av innvandring? Gjester: Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo (AP) og Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita.