03/12/2018

Episode 46: Hvem slipper til i det offentlige ordskifte?

0:00 52:45

03/12/2018

Episode 46: Hvem slipper til i det offentlige ordskifte?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Hvordan skal offentligheten forholde seg til mennesker med (påstått) farlige ideer? Bør noen personer nektes en plattform for offentlige ytringer – såkalt «No-platforming»? Eller bør samfunnet tvert imot legge til rette for at personer med kontroversielle standpunkter får anledning til å ytre sine ideer? Gjester: Knut Olav Åmås, Direktør, Fritt Ord og Mari Skurdal, ansvarlig redaktør, Klassekampen.