24/09/2018

Episode 35: Har Vesten en fremtid?

0:00 44:36

24/09/2018

Episode 35: Har Vesten en fremtid?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Vesten og USA har vært primus motor for den globale orden som ble etablert etter 2.verdenskrig, ofte referert til som den «liberale orden». Representerer Brexit og Trump en trussel mot den liberale verdens orden? Og hvilken fremtid har Vesten i møte med autoritære stater som Kina og Russland? Gjester er Minerva-journalist Jan Arild Snoen og Førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Restad.