24/07/2018

Episode 26: Hvor viktig er handel for verdens velstand?

0:00 37:44

24/07/2018

Episode 26: Hvor viktig er handel for verdens velstand?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
De aller fleste økonomer mener at handel mellom nasjoner har vært viktig for velstandsveksten i verden. Men hvor viktig har frihandel vært for den økonomiske veksten? Er det grupper eller nasjoner som taper på handel? Og ser vi nå konturene av en handelskrig mellom USA og resten av verden? Gjest er Andreas Moxnes, professor ved Økonomisk institutt, UiO.