09/04/2018

Episode 11: Hvordan få Facebook og Google til å betale skatt?

0:00 34:46

09/04/2018

Episode 11: Hvordan få Facebook og Google til å betale skatt?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Er det et problem at multinasjonale selskaper ikke betaler skatt? Og går det i så fall an å gjøre noe med det? Gjest i dagens utgave av Liberal halvtime er samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel. Han forklarer hva som kan gjøres for å begrense skadevirkningene av internasjonale konserners aggressive skatteplanlegging.