28/10/2019

Ep. 94: Er det mulig å bekjempe terrorisme?

0:00 00:55:24

28/10/2019

Ep. 94: Er det mulig å bekjempe terrorisme?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Hvordan skal vi forstå fenomenet terrorisme? Er det mer eller mindre terror i dag enn hva det var tidligere? Hva er likheten og forskjellen mellom såkalt jihadistisk-terror og høyreekstrem terror? Og er det mulig å bekjempe terrorisme? Gjest: Thomas Hegghammer, sjefsforsker ved FFI.