21/10/2019

Ep. 93: Har kvinner for lite makt?

0:00 00:42:16

21/10/2019

Ep. 93: Har kvinner for lite makt?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes

Norge scorer godt på de fleste likestillingsindikatorer. Likefullt dominerer menn næringslivet, både i antall topplederstillinger og eierskap. Hvorfor er kjønnsbalansen så skjev? Og er det et stort problem? Hva kan gjøres for å øke kjønnsbalansen? Gjester: Heidi Aven, Grunnlegger, She-community og Christin Erichsen Bøsterud, Administrerende Direktør, EY Norge.