07/10/2019

Ep. 91: Hvilket statsbudsjett kreves for å løse klimakrisen?

0:00 00:41:29

07/10/2019

Ep. 91: Hvilket statsbudsjett kreves for å løse klimakrisen?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
I dagens episode diskuterer samfunnsøkonom i Civita, Haakon Riekeles, hvordan statsbudsjettet må innrettes dersom Norge skal bidra til å nå målet om begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.