22/04/2019

Ep. 67: Sorteringssamfunnet del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

0:00 39:27

22/04/2019

Ep. 67: Sorteringssamfunnet del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
De siste årene har det blitt gjort enorme fremskritt innenfor genetikk og bioteknologi. Hvilke etiske dilemma skaper den teknologiske fremgangen? Bør vi være mer restriktiv med kunnskap om fosterets egenskaper? Og bør foreldre i større grad tillates å påvirke sine avkoms egenskaper gjennom manipulasjon av gener? Dette er andre del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i andre del er: Civita-filosof og professor ved UiB, Lars Fredrik Svendsen.