15/04/2019

Ep. 66: Sorteringssamfunnet del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

0:00 34:47

15/04/2019

Ep. 66: Sorteringssamfunnet del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Hvor mye vet vi om vårt eget genmateriale? Er det mulig å manipulere genene og påfølgende skape en "designer-baby"? Dette er første del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i første del er: Professor Dag Erik Undlien, Avdeling for medisinsk genetikk, UiO.