25/03/2021

Ep. 207: Kan verden klare seg uten olje?

0:00 00:35:38

25/03/2021

Ep. 207: Kan verden klare seg uten olje?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Bruk av olje fører til høyere CO2-utslipp, men hvilke andre hensyn er det viktig å ha med seg i diskusjonen om olje og utvikling? Bærekraftig klima er et mål, men kan dette målet komme i konflikt med andre mål? Er det mulig å redusere global fattigdom uten olje?
Gjest: Øystein Sjølie, samfunnsøkonom og forfatter av en kommende bok om bærekraft og olje.