16/11/2020

Ep. 174: Stanghelle og Berge om Kong Harald

0:00 00:44:20

16/11/2020

Ep. 174: Stanghelle og Berge om Kong Harald

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Harald Stanghelle og Bjørn Magnus Berge har skrevet bøker om Kong Harald. Gjennom samtaler med kongen og gjennomgang av talene hans får vi et bilde av den norske monarken. Stanghelle og Berge gir et innblikk i hva det vil si å være konge i dag og hvordan Kong Harald har utformet sin rolle etter nesten 30 år på tronen.