09/11/2020

Ep. 173: Kjetil Wiedswang og Jan Erik Grindheim om Brexit og Norges avtale med Storbritannia

0:00 00:31:48

09/11/2020

Ep. 173: Kjetil Wiedswang og Jan Erik Grindheim om Brexit og Norges avtale med Storbritannia

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
31.12.2020 går Storbritannia trolig ut av EU, og Norge må få i havn en bilateral avtale med Storbritannia. Kjetil Wiedswang, kommentator i DN, og Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita, diskuterer hva som skjer med landbruk, fisk og med Norges forhold til EU og til Storbritannia fremover.