Liberal Halvtime

Podcasten som utforsker liberale ideer. Eirik Løkke og Mathilde Fasting inviterer ukentlig nye gjester til diskusjon om aktuelle og interessante tema.

02/11/2020

Ep. 171: Krig og fred - om hvorfor de nye krigene ligner de førstatlige middelalderkrigene

0:00 00:54:08

02/11/2020

Ep. 171: Krig og fred - om hvorfor de nye krigene ligner de førstatlige middelalderkrigene

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Statsviter Øyvind Østerud sammenligner de nye krigene med krigene i middelalderen, Den klassiske mellomstatlige krigen er ikke lenger det mest sannsynlige. I konfliktområder er skillet mellom krig og fred visket bort.