Liberal Halvtime

Podcasten som utforsker liberale ideer. Eirik Løkke og Mathilde Fasting inviterer ukentlig nye gjester til diskusjon om aktuelle og interessante tema.

11/06/2020

Ep. 130: Vil regjeringens langtidsplan styrke Forsvaret?

0:00 00:40:15

11/06/2020

Ep. 130: Vil regjeringens langtidsplan styrke Forsvaret?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes

Hva er de største sikkerhetspolitiske trusler mot Norge? Og i hvilken grad bidrar regjeringens langtidsplan å møte disse truslene? Innebærer forslaget til LTP en forbedring av forsvarsevnen? Hvordan bør Forsvaret organiseres for å gi mest mulig forsvarsevne per investerte krone? Gjest er forsker ved FFI og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen.