08/06/2020

Ep. 129: NHO-sjef Ole Erik Almlid om privat næringsliv i krise

0:00 00:33:28

08/06/2020

Ep. 129: NHO-sjef Ole Erik Almlid om privat næringsliv i krise

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Ole Erik Almlid om å lede NHO gjennom en krise for privat næringsliv. Han vil styrke næringslivet, øke den private sysselsettingen og verdiskapingen og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.