01/06/2020

Ep. 127: Garantiinntekt - en ny velferdsløsning?

0:00 00:30:48

01/06/2020

Ep. 127: Garantiinntekt - en ny velferdsløsning?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Hege Moen og Laila Khateeb Wallin jobber til daglig i NAV og forteller hvorfor en garantiinntekt kan forenkle NAVs arbeid og gjøre det enklere for mennesker som trenger økonomisk støtte.