09/03/2020

Ep. 113: Bør vi beskatte arv hardere?

0:00 00:43:52

09/03/2020

Ep. 113: Bør vi beskatte arv hardere?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes

Hva er argumentene for og imot arveavgift? I dagens episode diskuterer Eirik Løkke og Mathilde Fasting fordelene og ulempene ved skatt på arv i anledning nytt Civita-notat om arveavgift.