06/01/2020

Ep. 104: Kan og bør forskning alltid brukes politisk?

0:00 00:41:05

06/01/2020

Ep. 104: Kan og bør forskning alltid brukes politisk?

by Civita og Moderne Media

  • Show notes
Rett innsikt fører ikke nødvendigvis til rett handling, sier Knut Olav Åmås. Det er ikke bare mer kunnskap som trengs når politiske beslutninger skal tas. I denne podcasten får du høre om kunnskapsbasert politikk, vilkår for forskning, og vi får høre at vi kanskje trenger mest er gode vurderingsevner.